Dù cầm tay gỗ thẳng 60cm

Dù cầm tay gỗ thẳng 60cm